Folkemøde i skyggen af valgkampen

Mange kommentatorer gætter i de her dage løs på datoen for det kommende valg. Kommer valget efter sommer, vil årets Folkemøde midt i juni desværre nok komme til at stå en del i skyggen af valgkampen. Statsministeren har et væld af hensyn for en given valgdato. Skulle hun alene tage hensyn til Folkemødet, ville det bestemt være bedst med et valg inden udgangen af maj.

Umiddelbart skulle man jo ellers tror, at Folketingsvalg og Folkemøde – som to vigtige folkelige begivenheder – ville klæde hinanden. At Folkemødet ville være en glimrende anledning til at lade partiernes politiske visioner og forslag for de næste 4 år står sin folkelige prøve. At teste og udvikle konkrete politiske initiativer gennem en debat med fagfolk, eksperter, foreninger og borgere.

Det er imidlertid slet ikke tilfældet. Folketingsvalg og Folkemøde er på mange måder hinandens modsætninger i vores moderne politiske demokrati.

Specielt sidste år viste Folkemødet sig fra sin allerbedste side – med masser af nuancerede politiske debatter og stigende folkelig deltagelse. Det får vi forhåbentlig også at se i 2015. Folkemødets styrke er den uformelle form, de ’udesignede’ politiske debatter, rum og plads til politisk innovation – også selv om forslag og idéer ikke altid er bæredygtige på Borgen.

Det udesignede, det uformelle og det innovative rimer meget dårligt på valgkamp, hvor politikerne sjældent afviger en millimeter fra de veldesignede tre kernebudskaber, politiske punchlines, ordspil, reklameslogans, omhyggeligt koreograferet performance og politisk drilleri. Paradoksalt nok er folketingsvalg i vores moderne demokrati alt andet end folkeligt og alt andet end politisk udviklende.

Folketingsvalg er naturligvis vigtige, fordi de er et samlet udtryk for karakteren af det mandat, vores folkevalgte skal arbejde efter de kommende 4 år. Men folketingsvalg er først og fremmest repræsentation – kernen i det repræsentative demokrati. Men det er ifølge Hal Kock kun en lille del af et velfungerede demokrati. For Hal Koch er den evige dialog og samtalen frem mod nye løsninger helt afgørende for et rigt demokrati.

Den del af et veludviklet demokrati giver Folketingsvalg desværre meget lidt af. Men det gør et velfungerede Folkemøde, der får lov at videreudvikle og nuancere sin form og sin folkelige appel. Derfor er årets folkemøde bedst tjent med ikke at stå i skyggen af en valgkamp, der allerede er i fuld gang. Det vil være et skridt tilbage for Folkemødet.